Vad betyder Klorid?

Salter av saltsyra (HCl) och kovalenta föreningar av klor kallas klorider (alla föreningar där klor har oxidationstalet –I). Elektropositiva ämnen bildar kloridsalter innehållande kloridjonen Cl−, exempelvis natriumklorid (NaCl), kalciumklorid (CaCl2) och järn(III)klorid (FeCl3). Dessa är lättlösliga i vatten, med undantag av silverklorid (AgCl). Elektronegativa ämnens klorider är k.. Läs vidar på Wikipedia

salt av klorvätesyra (saltsyra) || -en; -er

Synonym till Klorid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Vantrivsel, Kompisar, Agremang, Paraplegi, Klorera, Skumvin, Stigfinnare