Vad betyder Klorat?

Klorater är salter av klorsyra och innehåller kloratjonen ClO3–. Klorater är starka oxidationsmedel som angriper metaller och kan bilda explosiva blandningar med de flesta brännbara material (socker, sågspån, alkohol, fotogen etc). Denna egenskap har gjort klorater populära inom pyroteknik, men på grund av sin instabilitet så har de till stor del ersatts av perklorater. == Struktur ==.. Läs vidar på Wikipedia

salt av klorsyra || -et; pl. = el. -er, best. pl. -en el. -erna

Synonym till Klorat?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Serveringsbord, Membran, Reformist, Tysthet, Pegmatit, Imitativ, Kronisk