Vad betyder Kloning?

Kloning inom molekylärbiologi, Se även klon (olika betydelser). Kloning innebär skapandet av genetiska kopior av en individ, det vill säga flera individer med samma arvsanlag, men också kopiering på cellnivå eller på gennivå. Kloning är naturligt förekommande och vanligt hos bakterier och växter, men ovanligt hos djur. Kloner uppkommer ibland spontant hos djur och människor som enägg.. Läs vidar på Wikipedia

teknik att åstadkomma genetiska kopior av en individ genom ingrepp i ett befruktat ägg || -en; -ar

Synonym till Kloning?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tulipanaros, Klezmer, Transaktion, Okollegial, Buskgrupp, Krampaktig, Omslagstjej