Vad betyder Klok?

Klok kan avse: De kloka – en gammal benämning på människor i det gamla bya- och bondesamhället som ansågs kunna bota sjukdomar.. Läs vidar på Wikipedia

förståndig, vettig, vis, inte dum; normal; inte klok tokig; det är (ju) inte klokt det är helt absurt, orimligt; göra klokt i att göra något handla förnuftigt; jag blev inte klokare för det begrep inte mer; inte bli klok på något inte kunna begripa, förstå sig på något || -t; -are

Synonym till Klok?

förståndig, vis, vettig, rådig, omdömesgill, förnuftig, välbetänkt, intelligent, erfaren, kunnig, klartänkt, smart, klyftig, begåvad, klipsk, skarp, vederhäftig, kringsynt, vidsynt, insiktsfull, förutseende, nykter, praktisk; sakkunnig, lärd; normal, tillräknelig
Motsatsen till Klok

dåraktig, dum, ointelligent


Läs mer om "Klok" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pling, Skeva, Fardag, Separatism, Kynologisk, Kustartilleri, Hemmavid