Vad betyder Klockstapel?

Klockstapel är en typ av torn och en särskild konstruktion, i form av en galge eller bock, för upphängning av kyrkklockor. Klockstapeln finns främst i Skandinavien, i norra Tyskland (i till exempel Sydslesvig) och i Nederländerna. Den är en utveckling av den sydeuropeiska kampanilen. Då kyrkklockor blev vanliga hängdes de antingen i ett torn på själva kyrkan såsom var vanligt i Frankri.. Läs vidar på Wikipedia

fristående klocktorn vid kyrka

Synonym till Klockstapel?

klocktorn, kampanil


Läs mer om "Klockstapel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tripp, Arbetsdomstol, Avromantisera, Ehec, Skjutare, Kladd, Dreva