Vad betyder Klockspel?

Klockspel är ett mekaniskt, elektriskt eller automatiskt musikinstrument som spelar på gjutna klockor. Det räknas till instrumentgruppen slagverk och undergruppen idiofoner d.v.s. där hela massan ljuder. == Klockspel på klockor == Klockspel är ett instrument som har sitt ursprung i Nederländerna och Tyskland. Den vanligaste placeringen är i torn (i kyrktorn eller i kampaniler, det vill s.. Läs vidar på Wikipedia

(kyrk)klockor, stämda i en skala, anslås med hammareorkesterinstrument: en serie metallplattor som anslås med hammare

Synonym till Klockspel?

lyra


Läs mer om "Klockspel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Starkvara, Indokinesisk, Separatfred, Skruvad, Moring, Korna, Kovan