Vad betyder Klocka?

För tidmätare, se ur, för övriga betydelser, se Klocka (olika betydelser). En klocka är en gjuten uppochnedvänd skål i metall och är ett redskap avsett för ljudalstring, så kallad ringning. Den är således ett slagverksinstrument och en idiofon. Det senare betyder att slagverksinstrumentet har en efterklang i sig, och det är en tydlig och helt uppenbar egenskap hos klockan. — I denn.. Läs vidar på Wikipedia

anordning som visar tiden, ur: klockan är 12, hur mycket är klockan? (vilken tid är det?); anordning som ringer: dörrklocka, kyrkklocka etcetera; pingla, bjällra; något som liknar en klocka eller en omvänd bägare: gasklocka, dykarklocka, blåklocka; veta vad klockan är slagen (bildlig betydelse) förstå hur det ligger till; klockan är fem i tolv (bildlig betydelse) snart är det för sent, tiden håller på att rinna ut || -n; klockor
kjol ta tid på (någon) (vid tävling) || -de

Synonym till Klocka?


subst.
skälla, bjällra, pingla; ringklocka, kyrkklocka; valv, kupa, kupol; ur, tidur, kronometer, tidmätare, armbandsur, fickur, rova, dinka, digitalur, väggur, pendyl, bordsstudsare, moraklocka

verb

1. ta tid på
2. ge klockform åt


Läs mer om "Klocka" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Smartness, Okontrollerad, Inlevelsefull, Uppassning, Verklig, Huvudsynd, Angelsaxare