Vad betyder Klo?

Klor är en hård bildning längst ut på vissa djurs tår, motsvarande människors naglar. Klorna används främst för klättring, hålla fast bytet och för att djuret skall kunna starta snabbt löpande. När man talar om gripklor gäller det "kräftlika" klor som används till att fånga byten och krossa sönder dem med. Sådana klor återfinns bl. a hos kräftor, krabbor, humrar, skorpioner o.. Läs vidar på Wikipedia

spetsig hornbildning på en del djurs fötter; (bildlig betydelse) råka i klorna på någon komma i någons våld; kämpa med näbbar och klor inte ge sig i första taget, strida hårdnackat; visa klorna sätta sig i respekt, visa sin makt redskap eller dylikt som liknar en klo || -n; -r

Synonym till Klo?

spetsig hornbildning; nagel, finger; hake, krok, griparm; kämpa med näbbar och klor inte ge sig i första taget, strida hårdnackat; visa klorna sätta sig i respekt, visa sin makt
(vard.) toalett, klosett, wc, toa


Läs mer om "Klo" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sensibilisering, Jiddra, Pigga, Kallsinnighet, Radiolog, Disharmonier, Rationalisering