Vad betyder Klipper?

Klipper kan syfta på: Klipper – en förstärkare klipper huggerav ljudsignalerna, se klippning (ljudteknik) Klipperskepp – råriggade, oftast fullriggade, segelfartyg med smalt skrov och stor segelyta == Se även == Clipper – flera betydelser.. Läs vidar på Wikipedia

även clipper ett snabbgående segelfartyg (använt under 1800-talet för oceantrafik) || -n; klipprar

Synonym till Klipper?

snabbseglande fartyg, klipperskepp


Läs mer om "Klipper" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sittben, Polardag, Snabbkaffe, Tvetydig, Njurgrus, Disparat, Inrikes