Vad betyder Klippa?

Klippa kan avse: Klippa (geologi) – en mindre brant, kal bergsformation Klippa – en förstärkare hugger av ljudsignalerna, se klippning (ljudteknik) == Se även == Klippan – flera betydelser Klippning – flera betydelser.. Läs vidar på Wikipedia

skära med sax; redigera (film, ljud- och bildband); klippa av (bildlig betydelse) helt eller plötsligt avbryta; klippa sig låta klippa håret; klippa till 1 klippa ut tyg som man skall sy kläder av 2 (vardagligt ord) slå, ge (någon) ett slag 3 slå till, göra slag i saken; vara som klippt och skuren vara speciellt lämplig; nu är det klippt (vardagligt ord) nu är spelet förlorat, nu blir det hett om öronen || klipper, klippte, klippt
stöttepelare || -n; klippor

Synonym till Klippa?


subst.
berg, berghäll, häll, bergknalle, klint, klätt, klippblock; skär, kobbe; berggrund, hälleberg, fast grund; (bildl.) pålitlig person, stöttepelare, stöd, rese, ankare


verb
skära med sax, skära, snitta, knipsa; putsa, tukta, ansa; frisera, snagga; redigera, korta av, censurera; röra snabbt, flaxa; blinka, glimma till; klippa till (vard.) slå till, drämma till, dänga till, sopa till, nypa till, nita (till); nu är det klippt (vard.) nu är allt förlorat; vara som klippt och skuren vara mycket lämplig


Läs mer om "Klippa" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Karbid, Nybilda, Axel, Bry, Bleking, Splinta, Eklampsi