Vad betyder Klink?

Klink kallas tekniken att lägga bordläggningsplankor om lott, så att var plankas nederdel ligger utanför den planka som ligger nedanför i bordläggningen. Bordgångarna är fästa i spanten, i de tidigaste fynden med vidjor och dymlingar. Än in i modern tid används dymlingar tillsammans med olika sorters spik eller skruv för att fästa borden till spant och bottenstockar. Under nordisk for.. Läs vidar på Wikipedia

dåligt pianospel || -et

Synonym till Klink?

katzenjammer


Läs mer om "Klink" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Saxofonist, Sammandragande, P, Telefax, Inflytta, Dispenser, Avskeda