Vad betyder Klimax?

Klimax betecknar en höjdpunkt eller kulmen på en process eller händelse. I sexuella sammanhang kan det också syfta på orgasm. Inom biologin betecknar klimax också ett växtsamhälle eller ekosystem som bildar ett stabilt slutstadium. Inom klassisk retorik är klimax en figur där ett ord i en sats återkommer i ny funktion i en annan sats och ett ord i denna på samma sätt i en tredje osv. .. Läs vidar på Wikipedia

(stegring mot en) höjdpunkt || -en; -ar

Synonym till Klimax?

höjdpunkt, kulmen, kulmination, clou, topp, maximum; stegring; orgasm, utlösning
Motsatsen till Klimax

antiklimax


Läs mer om "Klimax" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Cummerbund, Havskatt, Hallabalo, Regementsofficer, Sturskhet, Pillemarisk, Sardin