Vad betyder Klimat?

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder. Det är dock inte enbart medelvärden som studeras, utan även variationer av dessa och omfattningen och frekvensen av extremvärden som analyseras. .. Läs vidar på Wikipedia

genomsnittliga väderleksförhållanden inom ett område; (bildlig betydelse) atmosfär, miljö || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Klimat?

väderförhållanden, väder, luftstreck; atmosfär, andlig miljö, miljö, stämning


Läs mer om "Klimat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Berggylta, Hackad, Provsyster, Detaljhandlare, Fiolist, Timotej, Homolog