Vad betyder Klimakterium?

Klimakteriet, övergångsåldern eller perimenopaus (från grekiskans klimakterikos = kritisk) är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning och därmed inte längre kan bli befruktad på naturlig väg. Under klimakteriet minskar äggstockarnas produktion av östrogen, vilket får hela det reproduktiva systemet a.. Läs vidar på Wikipedia

den period i kvinnans liv, vanligen i 45-50-årsåldern, då bland annat menstruationen upphör || klimakteriet

Synonym till Klimakterium?

övergångsålder, menopaus


Läs mer om "Klimakterium" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Smakdomare, Ryps, Sanna, Arkivarie, Kommandoekonomi, Parkera, Huggmejsel