Vad betyder Klientel?

grupp klienter, kundkrets; grupp av personer som omhänderhas av eller utnyttjar en vård- eller serviceinrättning, ofta nedsättande: kriminalvårdens klientel || -et äv. -en; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Klientel?

grupp klienter, kundkrets, klientskara; besökare, publik


Slumpvalda ord:

Varierande, Avbild, Folkmusik, Salongsorkester, Omlopp, Colombiansk, Laddare