Vad betyder Klient?

En klient är en huvudman, eller en beställare eller mottagare av en tjänst. Med en klient finns det också oftast en tillhandahållare av tjänsten. Exempel: Advokaten som tillhandahållare (uppdragstagare) och den som anlitar advokatens tjänster som klient (uppdragsgivare) Psykologen som tillhandahållare och konfidenten som klient. En person misstänkt för ett brott på ett häkte inom Krim.. Läs vidar på Wikipedia

kund hos advokat eller läkare; hjälpsökande i den sociala omsorgen med mera || -en; -er

Synonym till Klient?

kund, patient, vårdtagare, brukare, hjälpsökande, skyddsling


Läs mer om "Klient" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Mysighet, Promille, Rekreera, Huslig, Vinranka, Viktoria, Oxdjur