Vad betyder Klick?

En klick är inom matematik, specifikt grafteori, ett antal utvalda noder i en graf sådan att det i grafen finns en båge mellan varje par av noder. Annorlunda uttryckt är en klick en mängd av noder som inducerar en delgraf H i en graf G sådan att H är en komplett graf. Med storleken på en klick avses antalet noder som den innehåller. En klick i en graf bildar en oberoende mängd i dess kom.. Läs vidar på Wikipedia

liten grupp, sluten krets || -en;-ar
plötsligt hände något (till exempel att jag begrep eller att vi blev förälskade) || -et; pl. =, best pl. -en

Synonym till Klick?


1. klimp, klump; fläck, plump
2. sluten krets, gäng, kotteri, grupp, sällskap, krets, kamarilla, liga, junta
klickande ljud, klickande, klickning, liten smäll, knäpp; det sa bara klick (bildl.) det stämdeLäs mer om "Klick" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Brusande, Ansvarsmedveten, Luftlager, Skotstek, Stingslig, Utseende, Barnombudsmannen