Vad betyder Kli?

Kli är skal av sädeskorn som till stor del består av cellulosafibrer. Kli används som tillsats i bland annat bröd och müsli. Kli kallas med ett gemensamt namn de delar av sädeskornet som avskiljs från mjölet vid siktningen (ett slags sållning). Det består av fruktväggen som hos gräsfrön är sammanväxta med fröskalet och själva grodden. Ett vetekorn består huvudsakligen av: Frukt-.. Läs vidar på Wikipedia

sädeskärnornas skal || -et

Synonym till Kli?

skal från sädeskärnor, skal från spannmål, skalrester, sådor


Läs mer om "Kli" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Vibrator, Svetsloppa, Dragera, Bretonska, Hippolog, Vitrin, Vasall