Vad betyder Klerus?

prästerskap(et) || oböjl.; ett k.

Synonym till Klerus?

se kleresi


Läs mer om "Klerus" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Klassindela, Orenlighet, Psalmist, Reptilsnabb, Isbelagd, Viktig, Innehava