Vad betyder Klerk?

Klerk (från medeltidslatin clericus) betyder präst, andlig; lärd; skrivare (jämför engelskans "clerk"). Klerikalinstitut är inom romersk-katolska kyrkan officiellt erkända sammanslutningar av präster i syfte att leva ett liv i gemenskap. == Personer == Michel de Klerk (1884-1923), nederländsk arkitekt Peter de Klerk (född 1935), sydafrikansk racerförare Frederik Willem de Klerk (född.. Läs vidar på Wikipedia

(ålderdomligt ord) präst; lärd man; skrivare; bokhållare hos skeppsmäklare || -en; -er

Synonym till Klerk?


1. präst
2. (hist.) lärd man; skrivare


Läs mer om "Klerk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ringaste, Flytkropp, Restauratris, Dubbelspel, Hysing, Bokrulle, Kandidatur