Vad betyder Klerikalism?

Klerikalism är i vissa betydelser motsatsen till sekularism. Betyder att religiösa institutioner eller makthavare ges kontroll över den ordinarie offentliga makten. Begreppet innefattar dock ej situationer när präster eller dylikt i hög grad väljs till offentliga uppdrag, om detta sker genom ordinarie demokratiska metoder, utan endast när detta är institutionaliserat i någon utsträcknin.. Läs vidar på Wikipedia

samhällssystem där kyrkan och prästerna har stort inflytande || -en

Synonym till Klerikalism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Proviantera, Sorry, Papuan, Sveda, Yttre, Fastspikad, Accidentell