Vad betyder Kleptomani?

Kleptomani (av grekiska klepto ’stjäla’ och mania ’raseri’, ’vansinne’) är en sjuklig benägenhet att stjäla saker när tillfälle uppstår. Kleptomani är en form av impulskontrollstörning. Syftet med stölden är inte den ekonomiska eller personliga vinningen av stöldgodset. Istället är det "kicken" och spänningen av att stjäla som motiverar. Efter stölden får personen en .. Läs vidar på Wikipedia

sjukligt begär att stjäla || -n

Synonym till Kleptomani?

tvångsmässigt småstjälande, sjuklig drift att stjäla, stöldmani


Läs mer om "Kleptomani" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kaloririk, Trekant, Alpacka, Skolbyggnad, Antepenultima, Plexiglas, Formalism