Vad betyder Klaviatur?

En klaviatur är en rad inramade tangenter på ett klaverinstrument. Det används även om rad av tangentliknande plattor eller knappar på andra instrument. En klaviatur spelas med händerna (manualklaviatur) eller fötterna (pedalklaviatur). Det första instrumentet med klaviatur var vattenorgeln, som var ett viktigt instrument i Antikens Rom. Till klaviaturinstrumenten räknas inte bara pianot .. Läs vidar på Wikipedia

hela mängden tangenter på piano, skrivmaskin och dylikt.keyboard (se detta ord) || -en; -er

Synonym till Klaviatur?

tangentrad, tangentbord, manual; keyboard


Läs mer om "Klaviatur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Behornad, Reservoarpenna, Estrad, Skeppa, Propagandablad, Hydrolys, Coitus