Vad betyder Klave?

Klave kan syfta på: Klave (mynt) – frånsidan på ett mynt Mynt, Kreatursklave – ett jordbruksredskap som användes för att binda fast kreatur Klave (mätinstrument) – ett instrument som liknar ett mycket stort skjutmått för mätning av diameter på träd eller stockar Kuberingsklave – ett mätdon inom skogsbruket för att mäta rundvirkes och trädstammars diameter.. Läs vidar på Wikipedia

bindsle, halsringnötkreatur(om mynt) frånsida, baksida; kasta krona och klave singla slantverktyg för mätning av träds tjocklek || -n; klavar

Synonym till Klave?


1. baksida, frånsida, revers; kasta krona och klave singla slant
2. bindsle, halsring, boja, band
3. instrument för trädmätning


Läs mer om "Klave" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Thaisiden, Seglarsko, Exit, Kiwi, Kassakossa, Destillator, Laboratris