Vad betyder Klasskamp?

Klasskamp är en socialpolitisk teori och ett slagord inom samma fält. Tanken om socialt framåtskridande genom klasskamp utgör ett centralt politiskt begrepp inom socialismen. Begreppet används för att beteckna kampen mellan framför allt två samhällsklasser: arbetsgivare (arbetsköpare i viss socialistisk litteratur, eller kapitalister) och arbetare (arbetarklassen). Klasskampen är i grun.. Läs vidar på Wikipedia

(enligt marxistisk åskådning) kampen mellan produktionsmedlens ägare och de egendomslösa

Synonym till Klasskamp?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ypperst, Neoteni, Abalienation, Poudreuse, Tursam, Fotsoldater, Championat