Vad betyder Klassiserande?

även klassicerande som efterliknar antiken

Synonym till Klassiserande?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Seltersvatten, Rubb, Malt, Mentalhygien, Generalbas, Likalydande, Allomorf