Vad betyder Klassiker?

Klassiker kan avse: Klassiker – skönlitterär litteratur som läses av generation efter generation Klassiker (tidskrift) – en tidskrift om bilar och motorcyklar Klassiker (album av Pugh Rogefeldt) – ett musikalbum av Pugh Rogefeldt En svensk klassiker – kombinationen av fyra stora svenska långlopp Klassisk – en beteckning för något som tillhör den grekiska eller romerska antiken Kla.. Läs vidar på Wikipedia

författare eller konstnär som har skapat verk av bestående värde; sådant verkkännare av antikens kultur || -n; pl. =

Synonym till Klassiker?


1. klassisk författare; klassiskt verk; traditionsrik företeelse
2. kännare av antikens kultur


Läs mer om "Klassiker" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Steg, Riksolycka, Solkors, Inflytelse, Ihopknycklad, Bolivian, Axelbred