Vad betyder Klassificering?

Klassifikation (alternativt klassificering) innebär att sammanföra likartade objekt, element inom en domän i olika delgrupper, klasser. Klassifikation av ett större väldefinierat ämnesområde medför att en systematik uppstår, en väldefinierad relativt fast indelning av ämnet i undergrupper. Domänen kan vara ändlig eller oändlig. Indelningsgrunden kan vara hierarkisk eller icke-hierark.. Läs vidar på Wikipedia

det att klassificera; resultat av att klassificera || -en; -ar

Synonym till Klassificering?

se klassifikation


Läs mer om "Klassificering" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tipspromenad, Fajans, Karibisk, Veneration, Protuberans, Bilsjuka, Hamn