Vad betyder Klassicism?

Klassicism är en stilriktning och estetisk epok som efterbildar den grekiska och romerska klassiska konsten och litteraturen. Stilen präglas av klarhet, symmetri och harmoni. Inom konsten gjorde sig klassicismen tidigast gällande under den italienska renässansen och blev i Frankrike på 1600- och 1700-talen både ett komplement till och en reaktion mot barocken och rokokon. I vidare bemärkels.. Läs vidar på Wikipedia

riktning inom konst och litteratur som söker sina förebilder i den grekiska och romerska antiken(musikterm) se wienklassicism || -en

Synonym till Klassicism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tigersalamander, Stickig, Breccia, Frenesi, Flarn, Visitera, Flamma