Vad betyder Klass?

Klass kan avse: Klass (biologi) – en grupp inom stammarna inom det hierarkiska systemet i biologin Klass (film) – en estnisk film av Ilmar Raag från 2007 Klass (matematik) – ett begrepp inom mängdteorin Klass (programmering) – i objektorienterad programmering ett avsnitt programkod == Sammansättningar == Fartygsklass – en grupp fartyg av liknande utformning och konstruktion Samhäll.. Läs vidar på Wikipedia

avdelning (till exempel i skolan: skolklass); kategori, grupp: årsklass, de tävlande är indelade i flera klasser; högre avdelning i biologisk systematik: klassen däggdjur lägre eller högre rang: första klass tåg; hon står i en klass för sig är bättre (eller sämre) än alla andra grupp i samhället, ofta (enligt. Marx) definierad av förhållandet till produktionsmedlen (jämför klasskamp) || -en; -er

Synonym till Klass?


1. grupp, avdelning, kategori, fack, slag, sort, typ, rang, släkte; hög standard, standard, kvalitet, stil, nivå, grad, ordning, division
2. skolklass, årskurs
3. samhällsklass, socialgrupp, stånd, skikt, kast
4. servicekategori


Läs mer om "Klass" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Stamcell, Venetian, Puls, Konfessor, Uppenbarligen, Hamnpir, Silvrad