Vad betyder Klartext?

Klartext, inom matematik (och datavetenskap), text som är avkodad (eller inte blivit kodad vid distorsions källkodning), på klarspråk. Motsatsen är hemligt språk. (Jämför kodtext, chiffertext, kryptotext, kryptologi, täckbenämning, överenskommet språk)... Läs vidar på Wikipedia

normal text (i motsats till chiffer); uttrycka sig i klartext raktsak

Synonym till Klartext?

klarskrift, text på klart språk; i klartext rakt på sak, rent ut, på ren svenska


Läs mer om "Klartext" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Toga, Mousserande, Uppgivelseanda, Utsprucken, Bmi, Libretto, Tvinsjuk