Vad betyder Klarsignal?

Klarsignal är ett begrepp inom spårvägsterminologin. I begynnelsen, då spårvagnarna var bemannade med förare och konduktör, gav konduktören klarsignal i signalklockan till föraren då det var klart att lämna hållplatsen. Alltså då det inte längre fanns några påstigande/avstigande passagerare, när det var klart bakåt, när dörrar/grindar eller liknande var stängda. Hos Göteborg.. Läs vidar på Wikipedia

eller klartecken : få klarsignal (bildlig betydelse) få fritt fram, 'grönt ljus' (att börja med något)

Synonym till Klarsignal?

avgångssignal, klartecken; grönt ljus, tillstånd, okej


Läs mer om "Klarsignal" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dagledig, Drottning, Koreansk, Utexaminera, Kameleont, Chockskadad, Influera