Vad betyder Klarmedel?

Klarmedel är en samlingsbenämning på ämnen som används för att klara vätskor, genom deras egenskap att attrahera och kapsla in de partiklar som håller sig svävande i vätskan och gör denna oklar. Detta sker genom att de antingen rycker med sig partiklarna till botten eller binder dem så att de kan filtreras bort. På detta sätt används olika porösa ämnen, som t ex pappersmassa, kaol.. Läs vidar på Wikipedia

ämne som tillsätts vätska för att ta bort uppslammade eller lösta partiklar

Synonym till Klarmedel?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Husnummer, Pannlob, Gigant, Karlsbadersalt, Vinande, Hangris, Nattmat