Vad betyder Klar?

ren, ljus; (om väder) utan moln eller dimma, solig; tydlig, obestridlig: det är klart att ... (naturligtvis); (om framställning) redig, lätt att följa; (om vätska) utan grums eller dylikt, genomskinlig; (om person eller något som man hållit på med) färdig, i ordning; (sjöterm) gå klar för något komma oskadd förbi; vara klar över något, vara på det klara med något inse, förstå || -t; -are

Synonym till Klar?


1. ljus, lysande, blank, ren, genomskinlig, transparent, kristallisk; molnfri, utan moln, solig, seren; redig, klarsynt, skarp, vaken
2. tydlig, lättbegriplig, överskådlig; uppenbar, given, självklar, obestridlig
3. färdig, fullbordad, avslutad; avklarad, genomförd, utförd; redo, beredd, utrustad, parat
Motsatsen till Klar


1. grumlig, matt; molnig; förvirrad
2. otydlig
3. ofullbordad


Slumpvalda ord:

Kubist, Rymdkapsel, Kamikaze, Scorzonera, Kymrisk, Gagnvirke, Halvledare