Vad betyder Klappa?

Klapp och att klappa kan även vara en form av smekning eller en handklapp, till exempel vid applåder. Klappa är ett hjälpmedel vid filminspelning, som består av en skrivtavla med en rörlig ribba fäst upptill. Ribban kan slås ned med ett smällande ljud, vilket sedan kan användas för att synkronisera ljud och bild. Klappträ, som kommer av verbet klappa, är ett med skaft försett långt.. Läs vidar på Wikipedia

smeka; slå, smälla, bulta, banka; applådera; (vid film- och tv-inspelning) åstadkomma ett klappande ljud för att kunna synkronisera bild och ljud; klappat och klart fullt färdigt; klappa igenom (vardagligt ord) helt tappa krafterna (till exempel i en idrottstävling); klappa ihop (vardagligt ord, om person) få ett nervöst sammanbrott; (om företag eller dylikt) gå i konkurs; klappa till någon (vardagligt ord) slå, klippa till || -de(vid film- och tv-inspelning) redskap som man 'klappar' med (se ovan) || -n; klappor

Synonym till Klappa?


1. slå, smälla, dunka, bulta, banka; applådera; pulsera
2. ge en klapp, smeka, stryka
3. (vard.) klappa igen upphöra; klappa ihop bryta samman, kollapsa; klappa till smocka till, slå till, ge en snyting; klappat och klart fullt färdigt, avgjort


Läs mer om "Klappa" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Videofilm, Mimikry, Monstrum, Piassava, Smulpaj, Satin, Fasan