Vad betyder Klander?

ogillande (ord), anmärkning(ar), kritik; (juridisk term) talan vid domstol att till exempel köp, testamente skall ändras eller upphävas || klandret

Synonym till Klander?

kritik, anmärkning, ogillande, tillrättavisning, tadel, ris, påtalan, förebråelse, beskyllning, ovett, skrubbor
Motsatsen till Klander

beröm, lovord


Läs mer om "Klander" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Utagerande, Automatik, Zeta, Celeber, Chokladkonfekt, Halka, Hachis