Vad betyder Klamydia?

Klamydia kan syfta på: Klamydiainfektion, en sexuellt överförbar sjukdom Klamydia (musikgrupp), musikgrupp Klamydiabakterie, bakteriesläktet klamydia Chlamydia trachomatis,orsakar mänskligt sexuellt överförbara sjukdomar och ögoninfektioner Chlamydia muridarum, orsakar sjukdom hos möss och hamstrar Chlamydia suis, bakterier som infekterar svin Chlamydophila, klamydiasläkte av patogena b.. Läs vidar på Wikipedia

sexuellt överförd underlivsinfektion orsakad av bakterien Chlamydia || oböjl.

Synonym till Klamydia?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Anorak, Stenpelare, Roller, Pilsnabb, Yppas, Inkokt, Klubbstol