Vad betyder Klagande?

En klagande är en fysisk eller juridisk person som klagar hos högre myndighet över lägre myndighets beslut. Ett exempel på en klagande är en person som hos Förvaltningsdomstolen överklagar ett beslut från Försäkringskassan... Läs vidar på Wikipedia

person som (över)klagar || -n; plur. =

Synonym till Klagande?

se klagan
kärande, målsägare


Läs mer om "Klagande" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Misantrop, Artikulation, Avislamiserad, Bitteliten, Bitterling, Ansning, Elektrakomplex