Vad betyder Klagan?

det att klaga, klagomål; föra klagan (juridisk term) klaga, överklaga || best. sg. =; en k.; i plur. anv. klagomål

Synonym till Klagan?


1. knot, missnöje, gnäll, gnat, klank, klankande, klagande, knorrande, knarr, kverulans, veklagan; kritik, klagomål, besvär, protest, överklagande
2. jämmer, gny, gnöl, klagolåt, elegi, lamentation, litania, jeremiad, gråt, skrik


Slumpvalda ord:

Kromosom, Tvistig, Georgette, Inristning, Efemerider, Principrytteri, Nazism