Vad betyder Klaff?

Denna artikel behandlar flygplansdelen; se även hjärtklaff och broklaff. "Flap" omdirigerar hit; för konsonantljudet, se flapp. Klaff (engelska: flap) är en anordning på en flygplans vinge som dels har en lyftkraftsökande och dels en bromsande effekt. Lyftkraftsökningen innebär att flygplanet kan flygas vid lägre fart utan att överstegras (stalla), vilket är en fördel främst vid star.. Läs vidar på Wikipedia

lucka, lock (som kan fällas ned); fällbar skiva (på till exempel bord); ventil (i hjärtat och vissa vener); slejf: axelklaff; hålla klaffen (vardagligt ord) tiga || -en; -ar
det att något klaffar, speciellt mellan scener i filminspelningar || -en

Synonym till Klaff?

lucka, lock, skiva; ventil, spjäll; slejf, flik; (vard.) hålla klaffen tiga, vara tyst


Läs mer om "Klaff" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bevakningsplats, Drickspeng, Brochette, Infall, Lyftas, Snitta, Barbera