Vad betyder Klabb?

kort tjockt trästycke, klamp; (fisketerm) trästycke som flötekalt skär, kobbe || -en; -ar
klabbföre || -et

Synonym till Klabb?

el. klabbe
1. tjockt trästycke, klamp, kloss, vedstycke
2. kalt skär, kobbe

1. klabbföre, blöt snö, snösörja,
2. (vard.) hela klabbet alltihop, hela rasket, rubbet


Läs mer om "Klabb" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Motbild, Diarienummer, Gultrast, Pannkakslagg, Grisett, Hasta, Kvantitet