Vad betyder Kistebrev?

Ett kistebrev (även julark, julbrev eller julpapper) var i det gamla bondesamhället ett enkelt och konstlöst utfört, oftast färglagt träsnitt med ämnen av religiöst, historiskt eller skämtsamt allegoriskt innehåll. De var avsedda som prydnadsbilder på lockens insidor i allmogens klädkistor, men kunde också, sammanfästa i stora längder och uppsatta kring stugans väggar, bidra till h.. Läs vidar på Wikipedia

folkligt träsnitt, ofta med motiv ur Bibeln, fästes på insidan av ett kistlock, mycket populärt under 1700- och 1800-talen

Synonym till Kistebrev?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Maoist, Snabbtelefon, Njutningsevangelium, Kombo, Liguster, Trumla, Skyltreklam