Vad betyder Kisel?

Kisel är ett halvmetalliskt grundämne med atomnumret 14 och det kemiska tecknet Si (latin: silicium). Kisel kan i likhet med kol bilda fyra kovalenta bindningar, men är inte lika reaktivt som kol. Rent kisel är kristallint och har en grå metallisk färg. Kisel liknar glas och är liksom detta starkt men mycket skört. Kisel är tämligen inert, men reagerar med halogener och baser, dock inte .. Läs vidar på Wikipedia

ett icke-metalliskt grundämne, huvudbeståndsdel i jordskorpan || kislet el. -n

Synonym till Kisel?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Odryg, Piskad, Florett, Realist, Smoothie, Tacka, Ostronbank