Vad betyder Kirgiziska?

Kirgiziska (även kirgisiska) är ett nordvästligt turkspråk som tillsammans med ryskan är officiellt språk i Kirgizistan. Totalt finns det cirka tre miljoner talare, varav de flesta i Kirgizistan. Språket skrivs sedan 1939 med kyrillisk skrift, men det latinska alfabetet, som användes innan det kyrilliska, håller gradvis på att återinföras. Innan den latinska skriften infördes skrevs d.. Läs vidar på Wikipedia

eller kirgisiska ett turkiskt språk, talas i Kirgizistan || -n

Synonym till Kirgiziska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Brunkol, Betyg, Stiftskyrka, Svartjobb, Dobb, Spearing, Kullko