Vad betyder Kiosklitteratur?

Kiosklitteratur eller kioskroman även skräplitteratur eller massmarknadslitteratur, är lättillgängliga böcker eller tidningar som säljs i vanliga butiker. I engelskspråkiga delar av världen kallas kiosklitteratur ofta för pulp eller pulp fiction, efter engelskans ord för pappersmassa. Kännetecknande för kiosklitteratur är att det ofta rör sig om någon form av genrelitteratur, som d.. Läs vidar på Wikipedia

enklare litteratur som brukar säljas i tidningskiosker

Synonym till Kiosklitteratur?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Sekularisering, Allegori, Ceremoni, Susen, Ryktessmidare, Kallgrina, Somnambulisk