Vad betyder Kineseri?

Kineseri är en efterbildning av kinesisk konst, stil och smak. De ostindiska kompanierna förde in mängder av kinesiskt konsthantverk till Europa: porslin, sidentyger, lackarbeten, tapeter, tavlor, te m.m. Varorna var dyra och köptes framför allt av överklassen och av det nyförmögna borgerskapet. Porslin med släktens signum kunde beställas för att levereras tre, fyra år senare. Det anv.. Läs vidar på Wikipedia

petigt iakttagande av meningslösa bestämmelser, onödigt krångelvästerländsk efterbildning av kinesiska konstformer (speciellt under 1700-talet) || -et; -er

Synonym till Kineseri?

onödigt krångel, formalism, petighet


Läs mer om "Kineseri" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pandoraask, Export, Bardval, Nada, Skrupelfri, Pappskalle, Restlager