Vad betyder Kind?

Kind (latin: bucca), den del av ansiktet som finns vid munnens sidor. Se även: Kinds härad.. Läs vidar på Wikipedia

den rundade delen av ansiktet under ögonen på ömse sidor om näsan: blek om kinden || -en; -er

Synonym till Kind?

ansiktssida, ansikte; vända den andra kinden till inte ge igen, visa ödmjukhet vid hård behandling


Läs mer om "Kind" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Psalm, Naggning, Skotte, Griljera, Blomkvistare, Knallgas, Smaragd