Vad betyder Kilskrift?

Kilskrift kallas den ord- och stavelseskrift som var det vanligaste skriftsystemet i Främre Orienten under perioden från cirka 3200 f.Kr. till cirka 75 e.Kr och som skrevs med kilformade tecken, oftast på lertavlor. Skriften användes i Mesopotamien av bland andra sumerer, babylonier, kaldéer, assyrier, araméer, elamiter och hettiter för att skriva sina olika språk och bredde ut sig över s.. Läs vidar på Wikipedia

forntida skriftsystem hos bland annat babylonier och assyrier

Synonym till Kilskrift?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Gylling, Generaladvokat, Hundhaj, Oantastbar, Kontradiktion, Officinell, Karelska