Vad betyder Kiloton?

Kiloton (kt), och megaton (Mt) används som jämförelsetal för sprängkraften hos kärnvapen. Grundenheten är den standardiserade energiutvecklingen av ett ton detonerande trotyl (4,184×x109 joule) med för storleksordningen tillämpligt SI-prefix. 1 kiloton = energimängden i 1 000 ton trotyl. 1 kiloton = 4,184·1012 joule = 4,184 terajoule. Atombomben över Hiroshima hade exempelvis en sprä.. Läs vidar på Wikipedia

1 000 ton; sprängverkan hos 1 000 ton trotyl

Synonym till Kiloton?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Uppslutning, Oredd, Multikulturell, Kabinchef, Aktivitet, Parataktisk, Flint