Vad betyder Kikhosta?

Kikhosta är en mycket smittsam sjukdom orsakad av bakterien Bordetella pertussis. Sjukdomen brukar räknas in bland barnsjukdomar, då den framförallt drabbar barn. == Smitta och sjukdomsförlopp == Bakterien överförs via droppsmitta vid hosta. Den producerar ett flertal ämnen, bland annat ett pertussisgift, som angriper luftvägarnas epitel och skadar flimmerhårscellerna. Inkubationstiden.. Läs vidar på Wikipedia

infektionssjukdom med hostattacker

Synonym till Kikhosta?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Internering, Vardag, Invandra, Bortjagad, Pokulera, Borddans, Skojar